UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.277.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-09-06

Data odpowiedzi: 2018-09-20

Treść wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

- Jakie, w latach 2006-2017, były ustalone w budżecie gminy ogólne wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych na uczniów – chodzi o kwotę, jaka została ujęta w budżecie gminy w poszczególnych latach jako ogólne koszty ponoszone na przedszkola publiczne (zgodnie z brzmieniem ustawy jakie były ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych)

- Jakie w latach 2006-2017 były rzeczywiste wydatki poniesione przez przedszkola publiczne na wszystkich uczniów pełnosprawnych – pytanie dotyczy wydatków poniesionych przez przedszkola na uczniów, nie zaś przez gminę na uczniów.

-  czy w latach 2006-2017 od ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia były odejmowane jakiekolwiek koszty, np. opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne ponoszone przez opiekunów prawnych dzieci, koszty odpraw nauczycieli, wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych? – chodzi o to, czy wydatki przewidziane na przedszkola uwzględniały koszty ponoszone przez przedszkola, np. na świadczenia pracownicze, czy na opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne ponoszone przez opiekunów prawnych dzieci.Treść odpowiedzi:
DOC, 89.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.277.2018 Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-20 09:26:32
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-09-06
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-09-20 09:43:45