UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.275.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa studni głębinowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-09-14

Data odpowiedzi: 2018-09-24

Treść wniosku:

Na podstawie konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej (Konstytucja RP art. 61) wnioskuję o udzielenie informacji:

Czy udzielaliście Państwo pozwolenia dla firmy Horizont Project Development lub EGGER Biskupiec lub innego podmiotu reprezentującego tę firmę – dotyczący uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni głębinowych w Biskupcu.

Jeżeli tak, proszę o przesłanie pozwolenia wodnoprawnego oraz złożonego przez inwestora wniosku wraz z załączonymi dokumentami – w formacie PDF pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 252,70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.275.2018 Wniosek - budowa studni głębinowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-19 08:39:46
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-09-14
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-25 11:10:41