UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.274.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - Uchwała Krajobrazowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-09-13

Data odpowiedzi: 2018-09-25

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Zgodnie z „Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z których mogą być wykonywane. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy podjęte zostały przez gminę prace lub została uchwalona tzw. „Uchwała Krajobrazowa” – mająca na celu uporządkowanie reklam w gminie widniejących na prywatnych nieruchomościach, która regulowałaby zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z ww. Ustawą (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688).


Treść odpowiedzi:
DOC, 268,56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.274.2018 Wniosek - Uchwała Krajobrazowa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-18 10:31:43
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-09-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-09-27 10:23:20