UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.272.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - treść porozumienia z "Ekobud" Sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-09-05

Data odpowiedzi: 2018-09-12

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie – treści porozumienia o nr 208/13/10/2015/08 z dnia 28 października 2015 r. zawartego z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Ekobud” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie.

Proszę o wysłanie kserokopii wnioskowanego porozumienia pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 142,23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.272.2018 Wniosek - treść porozumienia z "Ekobud" Sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-10 07:59:56
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-09-05
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Piotr Lipiński
Data modyfikacji: 2018-09-21 09:21:15