UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.271.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-09-04

Data odpowiedzi: 2018-09-11

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1190 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  1. Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018 r. - 04 września 2018 r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego m.in. nazwę inwestora i moc instalacji
  2. Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa w przedziale czasowym: 01 stycznia 2015 r. - 04 września 2018 r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych), zawierającego m.in. nazwę inwestora i moc instalacji
  3. Udostępnienie wniosków o wydane pozwolenia na budowę na turbiny wiatrowe, które są w trakcie rozpatrywania.
Jednocześnie na podstawie art, 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie nam powyższej informacji drogą mailową.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
PDF, 107,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.271.2018 Wniosek - pozwolenia dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-06 13:34:51
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-09-04
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-09-11 12:27:54