UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.270.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - torowisko tramwajowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka realizująca Projekt V

Data wpływu: 2018-09-03

Data odpowiedzi: 2018-09-10

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udzielenie informacji czy na terenie miasta Olsztyn znajduje się wydzielone torowisko tramwajowe nie przebiegające wzdłuż ulicy, ciągu pieszego ani rowerowego, które zaliczone zostało do kategorii dróg publicznych,
a jeśli tak - to:
  1. na jakim odcinku takie torowisko się znajduje bądź na jakich nieruchomościach (działkach geodezyjnych) torowisko takie jest posadowione?
  2. na jakiej podstawie zostało zaliczone do kategorii dróg publicznych?

Treść odpowiedzi:
DOC, 114.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.270.2018 Wniosek - torowisko tramwajowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-06 10:04:11
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2018-09-03
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-18 10:50:39