UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.269.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o podziale nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-09-04

Data odpowiedzi: 2018-09-12

Treść wniosku:
Niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  • udostępnienie decyzji o podziale nieruchomości o nr 143 położonej w Olsztynie, obręb 118 (ul. Popiełuszki) z dnia 23.03.2017 r.,
  • udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej nieruchomości o nr 143/1, położonej w Olsztynie, obręb 118 z dnia 01 marca 2018 r.
Wnoszę o przesłanie skanów w/w dokumentów pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,83 MB metryczka
PDF, 143,79 KB metryczka
DOC, 82.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.269.2018 Wniosek - decyzja o podziale nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-06 09:41:43
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-09-04
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 10:11:12