UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.267.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przedmoiot dzierżawy/użyczenia

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-08-27

Data odpowiedzi: 2018-09-05

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Czy nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Olszyn, oznaczona jako działka nr 19 obręb 30 w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego/Gietkowskiej (bądź jej część lub części), jest obecnie przedmiotem dzierżawy/użyczenia (np. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w budynkach usytuowanych na omawianej działce nr 19 obr. 30)?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie z jakimi podmiotami Gmina Olsztyn podpisała umowy dzierżawy/użyczenia tego gruntu bądź jego części, oraz w jakim zakresie nieruchomość ta została oddana w dzierżawę/użyczenie.

Uprzejmie proszę o przesłanie zeskanowanej odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.267.2018 Wniosek - przedmiot dzierżawy/użyczenia
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-05 08:11:30
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-08-27
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 10:12:33