UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.265.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje dotyczące postępowań w sprawie zwrotu Nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-08-31

Data odpowiedzi: 2018-09-14

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej informacji w stosunku do niżej wskazanych nieruchomości („Nieruchomość”), których łączna powierzchnia wynosi 6,2694 ha:

1.      Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/2, obręb ewidencyjny 94, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

2.      Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 25/11, obręb ewidencyjny 89, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

3.      Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/15, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

4.      Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/16, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

Uprzejmie proszę o przesłanie wszelkich informacji dotyczących postępowań w sprawie zwrotu Nieruchomości, a także udzielenie wszelkich innych informacji znajdujących się w rejestrach Urzędu, dotyczących roszczeń byłych właścicieli lub ich spadkobierców w stosunku do Nieruchomości.


Treść odpowiedzi:
DOC, 25.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.265.2018 Wniosek - informacje dotyczące postępowań w sprawie zwrotu Nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-04 08:13:49
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-08-31
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 10:15:48