UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.264.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - uproszczony plan urządzania lasu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-08-31

Data odpowiedzi: 2018-09-14

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej informacji w stosunku do niżej wskazanych nieruchomości („Nieruchomość”), których łączna powierzchnia wynosi 6,2694 ha:

  1. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/2, obręb ewidencyjny 94, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

  2. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 25/11, obręb ewidencyjny 89, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

  3. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/15, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

  4. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/16, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

Czy są objęte uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), w związku z art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach.

 


Treść odpowiedzi:
PDF, 17,55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.264.2018 Wniosek - uproszczony plan urządzania lasu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-04 08:06:01
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-08-31
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-09-14 11:38:42