UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.260.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - hotel Manor

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Straż Miejska

Data wpływu: 2018-08-31

Data odpowiedzi: 2018-09-10

Treść wniosku:

W związku z wypowiedzią Pani Marty Bartoszewicz, rzeczniczki Urzędu Miasta Olsztyna dla Radia Olsztyn na temat zatrucia jeziora Tyrsko, 28.08.2018.: (https://ro.com.pl/scieki-komunalne-w-jeziorze-tyrsko-w-olsztynie-czy-trucicielem-jest-noclegownia-hotel-manor/01408909), cytuję:

„To obiekt, który nie ma uprawnień hotelowych, w którym regularnie wykrywane są nieprawidłowości. Interweniujemy i mobilizujemy wszystkie nasze służby sanitarne, budowlane i przeciwpożarowe do tego, żeby monitorować ten obiekt. Od wielu lat jest tam cały szereg nieprawidłowości. Właściciel regularnie dostaje mandaty. Opłaca je i dalej robi swoje. Nie stosuje się do przepisów. Basen wielokrotnie był zamykany. O nieprawidłowościach informujemy prokuraturę odnośnie samowoli budowlanej, odnośnie nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych".

Uprzejmie proszę w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie w formie elektronicznej:

1.      Decyzji podejmowanych przez Urząd Miasta Olsztyna oraz podległe urzędowi służby w sprawie hotelu Manor przy ul. Kanarkowej w Olsztynie,

2.      Wykaz mandatów nakładanych na właściciela (dzierżawcę) hotelu Manor - za co, data i kwota.

3.      Wykaz zawiadomień w sprawie hotelu Manor składanych przez gminę Olsztyn do innych instytucji i organów.

4.      W którym roku inwestor otrzymał pozwolenie na budowę? Kto podpisał to pozwolenie? Na jaką inwestycję opiewało to pozwolenie, na ile gości hotelowych, jakie były w pozwoleniu określone warunki dla kanalizacji sanitarnej (długość rury, przekrój rury, liczba studzienek, przepompownia, wydajność - ile metrów sześciennych ścieków dobowo).

5.      Kto był autorem projektu instalacji sanitarnej, kto ten projekt zatwierdził. Kto imiennie odebrał instalację sanitarną?

6.      Jakie kroki podejmowała gmina Olsztyn, by wyjaśnić kwestię własności jeziora Tyrsko - z datami.

7.      Czy gmina Olsztyn rozważa możliwość przejęcia instalacji sanitarnej (kanalizacji ściekowej) należącej do właściciela hotelu Manor?

8.      Czy gmina Olsztyn wystąpi o zamknięcie hotelu Manor w związku ze stworzonym zagrożeniem dla zdrowia ludzi?

9.      Jakie były przyczyny usunięcia jeziora Tyrsko z listy rezerwatów przyrody i w którym roku to nastąpiło?


Treść odpowiedzi:
DOC, 104 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.260.2018 Wniosek - hotel Manor
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-03 13:49:34
Wytworzył: Jarosław Lipiński
Data wytworzenia: 2018-08-31
Odpowiedzialny: Jarosław Lipiński
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2018-09-14 09:35:37