UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.259.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycje przy działce ewidencyjnej nr 48/14 i 22/1

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-08-30

Data odpowiedzi: 2018-09-05

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dotyczy: działka ewidencyjna nr 48/14 i 22/1, obręb 65 Olsztyn, Gmina Olsztyn

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu numerami ewidencyjnymi 22/1 (dwadzieścia dwa/jeden) i 48/14 (czterdzieści osiem/czternaście) położonej w miejscowości Olsztyn, gminie Olsztyn M., obrębie ewidencyjnym 65 Olsztyn, województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.
Informację odbiorę osobiście.

Treść odpowiedzi:
ODT, 54,21 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.259.2018 Wniosek - inwestycje przy działce ewidencyjnej nr 48/14 i 22/1
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-03 11:39:05
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-08-30
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-09-07 08:38:01