UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.257.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - imprezy masowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-08-22

Data odpowiedzi: 2018-08-30

Treść wniosku:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu imprez masowych w mieście w 2018 oraz 2019 roku (zarówno imprezy mające już miejsce, jak i również zaplanowane) uwzględniającego następujące informacje o imprezach:
  • miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
  • adres wydarzenia
  • typ wydarzenia
- sportowe z wyróżnieniem na podtypy tj. mecze piłki nożnej, mecze siatkówki, piłki ręcznej, biegi oraz inne kategorie imprez sportowych
- kulturalno-rozrywkowe - z wyróżnieniem na podtypy tj. koncerty, festyny i inne dostępne podtypy imprez
  • liczbę osób uczestniczących (orientacyjna liczba lub podana we wniosku)
  • datę (w dokładności do dnia) rozpoczęcia imprezy w formacie (DD-MM-YYYY).
Zależy mi na uwzględnieniu zarówno imprez jednorazowych jak i zarejestrowanych imprez cyklicznych.
Proszę o przesłanie informacji drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
XLS, 411 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.257.2018 Wniosek - imprezy masowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-28 14:43:55
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-08-28
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-03 11:07:13