UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.254.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-08-24

Data odpowiedzi: 2018-09-03

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  1. Kopia decyzji znak: MG.III.72244/4/2003 o ustanowieniu trwałego zarządu na czas nieokreślony.
  2. Kopia dokumentu wskazującego w trybie art. 45.2 pkt. 3), 4) i 5) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami powierzchnię oraz opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w sposób jej zagospodarowania oraz cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd dotyczące nieruchomości na dz. nr 1/46 (obr. 72) w Olsztynie wskazanej ww. decyzji (pkt. 1 niniejszego wniosku).
Informację proszę przesłać pocztą elektroniczną.Treść odpowiedzi:
DOC, 25 KB metryczka
PDF, 633,12 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.254.2018 Wniosek - kopia decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-28 11:30:45
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-08-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2018-09-03 12:50:06