UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.253.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji dla inwestycji na dz. nr 1/48 (obr. 72) ul. Patryzantów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-08-24

Data odpowiedzi: 2018-09-06

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  1. Kopie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), tj. decyzje o lokalizacji inwestycji inwestycji w celu publicznego (ULICP) lub decyzje o warunkach zabudowy (WZ) dla inwestycji na dz. nr 1/48 (obr. 72 przy ul. Partyzantów w Olsztynie wraz z załącznikami.
  2. Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę dla inwestycji jak w pkt. 1 niniejszego wniosku wraz z załącznikami w zakresie projektu zagospodarowania terenu.
Informację proszę przesłać drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 473,69 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.253.2018 Wniosek - kopia decyzji dla inwestycji na dz. nr 1/48 (obr. 72) ul. Patryzantów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-28 11:06:35
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-08-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-09-07 08:55:24