UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.252.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia opinii dla inwestycji drogowej na dz. nr 1/48 (obr. 72)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-08-24

Data odpowiedzi: 2018-09-03

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  1. Kopię opinii Prezydenta Olsztyna dla inwestycji drogowej na dz. nr 1/48 (obr. 72) przy ul. Patryzantów w Olsztynie.
  2. Kopię mapy przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu dla inwestycji drogowej na dz. nr 1/48 (obr. 72) przy ul. Partyzantów w Olsztynie.
  3. Kopię analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla inwestycji drogowej na dz. nr 1/48 (obr. 72) przy ul. Partyzantów w Olsztynie.
  4. Kopie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji na dz. nr 1/48 (obr. 72) przy ul. Partyzantów w Olsztynie wraz z załącznikami w zakresie projektu zagospodarowania terenu.
Informacje proszę przesłać pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 285,45 KB metryczka
PDF, 7,10 MB metryczka
PDF, 5,69 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.252.2018 Wniosek - kopia opinii dla inwestycji drogowej na dz. nr 1/48 (obr. 72)
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-28 10:29:25
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-08-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-09-03 15:45:07