UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.250.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kluby sportowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2018-08-27

Data odpowiedzi: 2018-08-29

Treść wniosku:
Szanowni Państwo, mam wiedzę, że na terenie Państwa gminy funkcjonują kluby:
Stomil Olsztyn
Warmia Olsztyn
FC Dajtki (Olsztyn)
W związku z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:
  1. Czy finansują Państwo wymienione kluby dotacją na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)?
  2. Czy finansują Państwo wymienione kluby dotacją na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 857 z późn. zm.)?
  3. Czy finansują Państwo wymienione kluby na podstawie mającej charakter cywilnoprawny umowę sponsorską na promocję gminy?
  4. Czy finansują Państwo wymienione kluby w inny sposób?
  5. Jakie kwoty dotacji na rok 2018 przekazane zostały na wymienione kluby (dotyczy pkt 1 i 2) lub jakie kwoty innego finansowania na rok 2018 (w tym kwoty zabezpieczone w budżecie na rok 2018) przekazane zostały na wymienione kluby (dotyczy pkt. 3 i 4)?
  6. Czy dotacja obejmuje utrzymanie gminnego obiektu sportowego?
  7. Czy wymagany był wkład własny i jakie wysokości wkładów własnych zaproponowały poszczególne kluby?
Odpowiedź proszę kierować drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 814,05 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.250.2018 Wniosek - kluby sportowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-28 08:24:28
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2018-08-27
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Daniel Rudszewski
Data modyfikacji: 2018-08-29 14:20:40