UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.248.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba dostępnych miejsc w żłobkach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-08-21

Data odpowiedzi: 2018-08-29

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  • liczba dostępnych miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych na terenie miasta Olsztyna w latach 2010, 2015, 2018 rok - liczba wykorzystanych miejsc w żlobkach/klubach dziecięcych w ww. latach - liczba dzieci zamieszkujących miasto Olsztyn, urodzonych w latach 2015, 2016, 2017, 2018 - współczynnik dzietności kobiet w Olsztynie w latach 2015, 2016, 2017, 2018 - średni odstęp w latach pomiędzy narodzinami kolejnych dzieci - o ile posiadają Państwo takie dane. Dane są niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dla żlobka/klubu dziecięcego do dnia 10 września 2018 roku.

Treść odpowiedzi:
DOC, 107 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.248.2018 Wniosek - liczba dostępnych miejsc w żłobkach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-23 08:54:22
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2018-08-21
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-08-30 09:27:10