UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.247.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki na oświatę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-08-20

Data odpowiedzi: 2018-09-03

Treść wniosku:
Bardzo proszę o następujące informacje:
  1. Ile z budżetu gminy wydano na oświatę w 2016 r.?
  2. Ile z budżetu gminy wydano na oświatę w 2017 r.?
  3. Ile z budżetu gminy zamierzacie Państwo przeznaczyć na oświatę w 2018 r.?
  4. Proszę wskazać przyczyny ewentualnego wzrostu wydatków na oświatę na przestrzeni ww. lat?
  5. Proszę wskazać na co w tym roku konkretnie zostały przeznaczone pieniądze na oświatę?
  6. jakie ewentualnie udogodnienia planowane są po wakacjach wobec uczniów, przedszkolaków i ich opiekunów?
  7. Ile w tym roku pokrywa wydatki na edukację subwencja oświatowa? [czy ta proporcja (subwencja, a dodatkowe wydatki z budżetu gminy) na przestrzeni lat zmniejsza się, czy też zwiększa?)]
  8. Bardzo proszę o krótki komentarz, czy należy zreformować finansowanie zadań oświatowych (jeśli tak to w jakim zakresie)?

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,19 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.247.2018 Wniosek - wydatki na oświatę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-21 12:28:36
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-08-20
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-03 09:43:48