UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.246.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - gospodarka niskoemisyjna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej

Data wpływu: 2018-08-17

Data odpowiedzi: 2018-08-20

Treść wniosku:
W związku z aplikowaniem do Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP zwracamy się z prośbą o pilne udostępnienie następujących dokumentów:
  1. Aktualnej uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu gospodarki nieskoemisyjnej.
  2. Opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyjętego przez Gminę Olsztyn planu gospodarki niskoemisyjnej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 28 KB metryczka
PDF, 503,69 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.246.2018 Wniosek - gospodarka niskoemisyjna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-20 10:00:40
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2018-08-17
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-03 10:09:09