UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.245.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2018-08-13

Data odpowiedzi: 2018-08-23

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie:
1. protokołu z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z dnia 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00:
na stronie internetowej: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/344298/porzadek_posiedzenia_komisji_gisoidarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska_22_02_18/ znajduje się tylko lista obecności.
2. nagrania audio z komisji.
Proszę o odpowiedź w formie cyfrowej na adres e-mail.

Treść odpowiedzi:
PDF, 225,69 KB metryczka
PDF, 226,44 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.245.2018 Wniosek - protokół z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-16 09:54:44
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2018-08-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-30 12:39:03