UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.244.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy zawierane z ECWS Helpner

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-08-13

Data odpowiedzi: 2018-08-27

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę, na podstawie ustawy praco prasowe i ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie umów zawieranych przez Gminę Olsztyn z ECWS Helper na przekazanie środków na zakup wyposażenia do Środowiskowych Domów Samopomocy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.244.2018 Wniosek - umowy zawierane z ECWS Helpner
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-16 09:48:53
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-08-13
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-08-27 14:47:15