UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.242.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa bankowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-08-13

Data odpowiedzi: 2018-08-24

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 • Informacja obsługi bankowej:
 1. Jaki bank/banki prowadzi/prowadzą obecnie obsługę bankową?
 2. Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli jest stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?
 3. Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach?
 4. Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
 5. Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
 6. Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
 7. Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
 8. Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp. Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?
 9. Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to: Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)?, Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak, to w jakich? Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018 r.?
 10. Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo zrealizować w 2018 r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?
 11. Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności z ataką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?
 12. Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
 13. Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
 14. Proszę o podanie numerów wszystkich rachunków prowadzonych dla Urzędu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,10 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.242.2018 Wniosek - obsługa bankowa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-16 07:57:04
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-08-13
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2018-08-24 12:44:02