• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wybory Samorządowe w 2018 rokuW Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Kontakt w sprawie organizacji wyborów:
telefony: 89 527-57-79, 89 527-44-15, 89 527-31-11, wew. 353, 346
faks: 89 527-44-15
e-mail: um.wybory@olsztyn.eu

Kontakt w sprawie spisu wyborców:
telefony: 89 527-31-11, wew. 412, 424, 326, 455, 386
e-mail: elud@olsztyn.eu

Kontakt do Miejskiej Komisji Wyborczej

tel./fax: 89 527-60-26

Wizualizacja wyborów samorządowych dla Miasta Olsztyna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/286200#general_committee_stat

Wyszukiwarka lokali wyborczych w Olsztynie, która umożliwia wyszukanie numeru i adresu obwodowej komisji wyborczej, do której mieszkaniec miasta powinien się udać aby oddać swój głos w wyborach, dostępna jest pod adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/314244/wyszukiwanie_obwodu_wyborczego/

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


PDF, 303,41 KB metryczka
Uchwała Nr XLVII/925/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDF, 753,86 KB metryczka
Uchwała LII/1002/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDF, 98,79 KB metryczka

Uchwała LII/1001/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Olsztyna, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz wyborach Prezydenta Olsztyna

PDF, 183,55 KB metryczka
WYBORCO !
PDF, 589,93 KB metryczka
DOC, 24.5 KB metryczka

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

PDF, 256,30 KB metryczka
PDF, 120,87 KB metryczka
DOC, 110 KB metryczka
PDF, 117,95 KB metryczka
DOC, 110 KB metryczka
PDF, 660,84 KB metryczka
PDF, 203,70 KB metryczka
PDF, 197,45 KB metryczka
Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych oraz o terminie przeprowadzenia losowania do składu w obwodowych komisjach wyborczych
, 15,41 KB metryczka
Obwieszczenie Prezydenta Olsztyna o okręgach, liczbie radnych i siedzibie MKW
DOCX, 20,16 KB metryczka
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
PDF, 143,55 KB metryczka
PDF, 104,93 KB metryczka
PDF, 118,71 KB metryczka
PDF, 82,89 KB metryczka
Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni
PDF, 145,63 KB metryczka
PDF, 138,38 KB metryczka
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 7 września 2018 r. w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
DOCX, 56,13 KB metryczka
Informacja o wskazanych miejscach na terenie Olsztyna przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
DOC, 53 KB metryczka
Informacja Prezydenta Olsztyna o terminie losowania podziału miejsc na terenie miasta przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na słupach oświetleniowych i ogrodzeniach segmentowych:
DOC, 28 KB metryczka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

DOCX, 88,22 KB metryczka
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie I w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
PDF, 253,14 KB metryczka
PDF, 253,93 KB metryczka
PDF, 259,34 KB metryczka
PDF, 258,17 KB metryczka
PDF, 242,19 KB metryczka
PDF, 250,42 KB metryczka
PDF, 290,89 KB metryczka
PDF, 265,34 KB metryczka
PDF, 252,96 KB metryczka
PDF, 249,07 KB metryczka
PDF, 259,42 KB metryczka
PDF, 2,33 MB metryczka
PDF, 285,65 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wybory Samorządowe 2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-14 13:01:20
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-08-14
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-21 06:41:13