UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.239.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - naliczone kary i odsetki - modernizacja taboru szynowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostra Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2018-08-04

Data odpowiedzi: 2018-08-17

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ nr K/2018/08/04-35

Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o:
  1. Podanie informacji jakim podmiotom (firmom), w jakiej wysokości i z tytułu jakiego kontraktu (przetargu/zlecenia) w latach 2010-2018 naliczaliście Państwo kary i odsetki za niewłaściwe lub nieterminowe zrealizowanie umowy w zakresie dostawy, naprawy lub modernizacji taboru szynowego.
  2. Podanie informacji jakie podmioty (firmy), w jakiej wysokości i z tytułu jakiego kontraktu (przetargu/zlecenia) w latach 2010-2018 wpłaciły Państwu kary i odsetki za niewłaściwe lub nieterminowe zrealizowanie umowy w zakresie dostawy, naprawy lub modernizacji taboru szynowego.
  3. Podanie informacji jakie podmioty, w jakiej wysokości i z tytułu jakiego kontraktu (przetargu/zlecenia) w latach 2010-2018 wciąż zalegają z wpłatą kar i odsetek za niewłaściwe lub nieterminowe zrealizowanie umowy w zakresie dostawy, naprawy lub modernizacji taboru szynowego.
Informację proszę udostępnić w następujący sposób i formie:
  • proszę o niełączenie udzielanej odpowiedzi z innymi wnioskami i odpowiedziami,
  • proszę o udzielenie odpowiedzi wyłącznie w formie elektronicznej,
  • proszę o przesłanie dokumentów jako plików w jednym z formatów: PDF, Word, RTF
  • proszę o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną wraz z podaniem w nagłówku numeru wniosku.
W przypadku podawania linków i odnośników do stron www, proszę o podanie w treści wiadomości e-mail edytowalnych (klikanych) linków do zamieszczonych plików lub stron.


 

Treść odpowiedzi:
PDF, 44,52 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.239.2018 Wniosek - naliczone kary i odsetki - modernizacja taboru szynowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-13 09:18:12
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2018-08-04
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-20 09:36:04