UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.238.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wskazanie wód płynących i wód stojących objętych zakazem

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-08-06

Data odpowiedzi: 2018-08-10

Treść wniosku:
Zwracam się w trybie dostępu do informacji publicznej o wskazanie wód płynących i wód stojących, objętych na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska "zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 217,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.238.2018 Wniosek - wskazanie wód płynących i wód stojących objętych zakazem
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-09 11:19:49
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-08-06
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-13 13:57:46