UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.236.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - miejsca w żłobku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-08-06

Data odpowiedzi: 2018-08-20

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z zamiarem pozyskania środków na utworzenie miejsc żłobkowych, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
  • Liczbę dzieci urodzonych w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 oraz zameldowanych na terenie Miasta Olsztyna z podziałem na chłopcy/dziewczynki.
  • Liczby dzieci do lat 3 korzystających z miejsc w żłobkach prowadzonych w roku żłobkowym 2017/2018 oraz przyjętych na rok żłobkowy 2018/2019 przez Miasto Olsztyn w podziale na chłopcy / dziewczynki oraz z podziałem na roczniki;
  • Liczbę podań złożonych przez rodziców dzieci do lat 3, aplikujących o miejsce w żłobkach publicznych w czasie rekrutacji przeprowadzonej w roku 2017 na rok żłobkowy 2017/2018, a także w roku 2018 na rok żłobkowy 2018/2019, w tym liczbę dzieci przyjętych i nieprzyjętych z podziałem na chłopcy/dziewczynki oraz poszczególne żłobki prowadzone przez Gminę Olsztyn.
  • Wysokość opłat ponoszonych przez rodziców dzieci korzystających z miejsc w żłobkach publicznych.
  • Liczbę dzieci w żłobkach lub klubach malucha prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie miasta Olsztyna, na które Gmina wypłaca dotację wraz z podaniem jej wysokości.


Treść odpowiedzi:
PDF, 1,31 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.236.2018 Wniosek - miejsca w żłobku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-08 09:00:02
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-08-06
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-20 12:38:49