UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.235.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUASFERA

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-08-02

Data odpowiedzi: 2018-08-14

Treść wniosku:

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, niniejszym wnoszę o udostępnienie niżej wskazanych informacji dotyczących roboty budowlanej w przedmiocie budowy Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUASFERA w Olsztynie w latach 2009-2012

  • zakres przedmiotowy robót wykonanych przez lidera konsorcjum, tj. Mostostal Warszawa S.A.;
  • wysokość wynagrodzenia brutto, jakie Mostostal Warszawa S.A. otrzymał za prace wykonane przy wykonaniu tej roboty budowlanej (wyłącznie ten wykonawca);
  • wysokość wynagrodzeń pozostałych wykonawców - partnerów konsorcjum.

Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną oraz, za co będę wdzięczny - pisemnie.


Treść odpowiedzi:
PDF, 442,15 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.235.2018 Wniosek - budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUASFERA
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-07 13:08:22
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-08-02
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-16 14:58:30