UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.233.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - projekty w obszarze Data Center/Serwerowni

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-08-06

Data odpowiedzi: 2018-08-08

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
  • Czy Państwa Jednostka realizowała (w ciągu ostatnich 5 lat) bądź planuje projekty w obszarze Data Center/Serwerowni - zakup systemów chłodzenia, zasilania, monitoringu, szaf IT? Jeśli taki zakup był już realizowany, bardzo proszę o podanie daty realizacji, składowych oraz kosztów poszczególnych jego elementów. Jeśli zamierzają Państwo taki zakup prowadzić w 2018, 2019 lub 2020 roku, proszę o wskazanie pożądanych elementów oraz orientacyjnej daty kiedy mogłoby się wydarzyć.
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 17,74 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.233.2018 Wniosek - projekty w obszarze Data Center/Serwerowni
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-06 15:24:57
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-08-03
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-16 13:56:29