UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.232.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt "Techniczne zawody przyszłości"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-08-03

Data odpowiedzi: 2018-08-13

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Wniosek o dofinansowanie projektu "Techniczne zawody przyszłości" wraz ze wszystkimi załącznikami (nr wniosku RPWM.02.04.01-28-0033/18).
Proszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 163,19 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.232.2018 Wniosek - projekt "Techniczne zawody przyszłości"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-06 15:09:31
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-08-03
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-13 11:11:48