UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.231.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej

Data wpływu: 2018-07-30

Data odpowiedzi: 2018-08-06

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się z prośbą o:
  • udostępnienie ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu o nazwie Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych, wraz z załącznikami.
Proszę o udostepnienie ww. informacji w formie plików pdf lub doc. drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 208,39 KB metryczka
PDF, 7,92 MB metryczka
PDF, 6,75 MB metryczka
PDF, 2,05 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.231.2018 Wniosek - udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-01 08:39:32
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2018-07-30
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-06 14:44:07