UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.227.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-07-23

Data odpowiedzi: 2018-07-27

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy, które zostały wydane do dnia 23.07.2018 r. dla działki o nr 17/4, obręb 92.

Treść odpowiedzi:
PDF, 7,41 MB metryczka
JPG, 1,26 MB metryczka
PDF, 8,17 MB metryczka
DOC, 94.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.227.2018 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-25 09:01:43
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-07-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Krzysztof Żmuda
Data modyfikacji: 2018-07-27 12:55:43