UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.225.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - lokale socjalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Data wpływu: 2018-07-23

Data odpowiedzi: 2018-08-07

Treść wniosku:
Korzystając z uprawnienia do informacji publicznej proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Jaką ilość wolnych lokali socjalnych Gmina OIsztyn miała na dzień: 27.01.2015 r., 01.03.2015 r., 07.09.2017 r., 07.11.2017 r. i na chwilę obecną, oraz gdzie te lokale się znajdowały,
  2. Jaka była ilość osób oczekujących na lokal socjalny na dzień: 27.01.2015 r., 01.03.2015 r., 07.09.2017 r., 07.11.2017 r. i na chwilę obecną,
  3. W ilu sprawach sądowych o eksmisję z wnioskiem o lokal socjalny uczestniczyła Gmina Olsztyn, jako powód lub interwenient uboczny na dzień: 27.01.2015 r., 01.03.2015 r., 07.09.2017 r., 07.11.2017 r. i na chwilę obecną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 407,23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.225.2018 Wniosek - lokale socjalne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-25 08:37:06
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2018-07-23
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-07 11:35:05