UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.224.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - potencjał gospodarczy Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Promocji i Turystyki

Data wpływu: 2018-07-19

Data odpowiedzi: 2018-08-02

Treść wniosku:

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej, następujących informacji:

1. Czy Urząd Miasta posiada listę podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą na terenie Olsztyna po 1 stycznia 2015 roku dzięki działaniom Urzędu Miasta polegających na eksponowaniu znaczącego potencjału gospodarczego Olsztyna? Jeśli tak, proszę o udostępnienie takiej listy.

2. Czy Urząd Miasta posiada listę działań podjętych po 1 stycznia 2015 roku polegających na skutecznej promocji gospodarczej, z wyeksponowaniem możliwości Olsztyna w lokowaniu w naszym mieście usług określanych jako outsourcing procesów biznesowych (BPO), czy też centrów usług wspólnych? Jeśli tak, proszę o udostępnienie takiej listy.

3. Czy Urząd Miasta posiada listę działań podjętych po 1 stycznia 2015 roku w celu wzmacniania znaczenia Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego jako miejsca promującego innowacyjność i regionalnego centrum współpracy biznesu z nauką?  Jeśli tak, proszę o udostępnienie takiej listy.

4. Czy Urząd Miasta posiada listę działań podjętych po 1 stycznia 2015 roku w celu rozszerzania współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, zwłaszcza w zakresie diagnozowania potrzeb rynku pracy i związanych z tym potencjalnych, nowych kierunków kształcenia? Jeśli tak, proszę o udostępnienie takiej listy.

5. Wyników gruntownej analizy podjętej przez Urząd Miasta dotyczącej gminnych instrumentów zachęt do inwestowania w naszym mieście, pod kątem zwiększenia ich skuteczności i wdrożonych na ich podstawie rozwiązań.

6. Analizy lub innego dokumentu przygotowanego po 1 stycznia 2015 roku, zawierającego informacje na temat planów zawodowych i edukacyjnych osób kończących edukację ponadgimnazjalną oraz wyższą w Olsztynie.


Treść odpowiedzi:
PDF, 14,46 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.224.2018 Wniosek - potencjał gospodarczy Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-20 14:37:39
Wytworzył: Krzysztof Otoliński
Data wytworzenia: 2018-07-19
Odpowiedzialny: Krzysztof Otoliński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-02 15:08:36