UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.223.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - podmiot odpowiedzialny za teren przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-07-19

Data odpowiedzi: 2018-07-27

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Wnoszę o wskazanie na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn właściciela lub innego podmiotu władającego lub gospodarującego nieruchomością znajdującą się w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie - na przejściu dla pieszych w dniu 05 stycznia 2017 roku doszło do zdarzenia (Pani … … poślizgnęła się na niewłaściwie odśnieżonym i oblodzonym przejściu), wskutek którego … … doznała obrażeń.

 


Treść odpowiedzi:
PDF, 279,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.223.2018 Wniosek - podmiot odpowiedzialny za teren przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-20 08:36:39
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-07-19
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-30 10:23:45