UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.222.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oprawy oświetleniowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-07-19

Data odpowiedzi: 2018-07-30

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 3/2018 Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych przy Al. Piłsudskiego 61 w Olsztynie /CPV: 45214220-8/ ZP.271.1.3.2018.G.
Proszę o udostępnienie listy opraw oświetleniowych dopuszczonych finalnie do zastosowania w zakresie oświetlenia tego obiektu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 29,49 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.222.2018 Wniosek - oprawy oświetleniowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-20 07:54:34
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-07-19
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-30 15:10:21