UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.216.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz tablic rejestracyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-07-12

Data odpowiedzi: 2018-07-17

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o następującym zakresie:
  • wykaz tablic rejestracyjnych zmniejszonych przydzielonych województwu warmińsko-mazurskiemu,
  • wykaz tablic rejestracyjnych tymczasowych przydzielonych województwu warmińsko-mazurskiemu,
  • wykaz tablic rejestracyjnych badawczych przydzielonych województwu warmińsko-mazurskiemu.

Proszę o przesłanie informacji drogą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 126,30 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.216.2018 Wniosek - wykaz tablic rejestracyjnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-13 09:44:35
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2018-07-12
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Jakub Siudziński
Data modyfikacji: 2018-07-17 12:03:02