UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.217.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-07-10

Data odpowiedzi: 2018-07-19

Treść wniosku:

W trybie dostępu do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

1. Ilu mieszkańców zamieszkuje teren Gminy (stan na 30 czerwca 2018 roku).

2. Czy Gmina przeszła na elektroniczne zarządzanie dokumentami (EZD)? Jeśli tak, proszę o wskazanie dokumentu wprowadzającego ten tryb obiegu dokumentów oraz nazwę systemu, z którego korzystają urzędnicy.

3. Jeśli Gmina korzysta z obiegu tradycyjnego (papierowego), to czy posiada elektroniczny system wspomagający? Jeśli tak, to jaki (np. SOD SEKAP, Proton, Mdoc, SIDAS, DocMan itp.)?

4. W którym roku wdrożono system elektroniczny (niezależnie od tego, czy jest wiodący czy wspomagający)? Jakie były całkowite koszty jego wdrożenia (zakup licencji, serwera, szkolenia pracowników, jeśli były itp.)? Jakie są roczne koszty utrzymania systemu (licencje, inne)?

5. Ile dokumentów wpłynęło do urzędu drogą elektroniczną w 2015, 2016 i 2017 roku?

6. Ile było wszystkich dokumentów wpływających do urzędu w roku 2015, 2016 i 2017 (zgodnie z książką podawczą czy innym rejestrem głównym).

Treść odpowiedzi:
DOC, 93.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.217.2018 Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-12 14:56:30
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-07-10
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2018-07-19 14:18:36