UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.215.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wykorzystywane przez miasto media społecznościowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-07-06

Data odpowiedzi: 2018-07-19

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Podanie nazw profili lub stron, wraz z linkami do nich, prowadzonych przez gminę lub na zlecenie gminy w serwisach Facebook, YouTube, Google Plus, Twitter, Instagram, Pinterest, NaszaKlasa lub w innych serwisach społecznościowych, które nie zostały wymienione.

2. Podanie podstawy prawnej prowadzenia przez gminę profili lub stron w serwisach wskazanych przez gminę w odpowiedzi na pkt. 1 niniejszego wniosku. Jeżeli podstawą prawną jest regulacja wewnętrzna gminy proszę o dołączenie zeskanowanego dokumentu.

3. Wskazanie osoby (lub instytucji/firmy działającej na zlecenie gminy) odpowiedzialnej za treści publikowane w serwisach wskazanych przez gminę w odpowiedzi na pkt. 1 niniejszego wniosku.  

4. Podanie miesięcznych kosztów jakie ponosi gmina w celu prowadzenia profili lub stron gminnych w serwisach wskazanych w odpowiedzi na pkt. 1 niniejszego wniosku.

Forma udostępnienia informacji: pliki komputerowe (xls, doc, pdf)

Sposób udostępnienia informacji: pocztą elektronicznąTreść odpowiedzi:
PDF, 442,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.215.2018 Wniosek - wykorzystywane przez miasto media społecznościowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-10 14:28:30
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-07-06
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-25 10:56:23