UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.214.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - ścieżka gruntowa nad jez. Długim

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-07-03

Data odpowiedzi: 2018-07-06

Treść wniosku:
W związku z tym, że wizja lokalna w piątek 29 czerwca 2018 roku na ścieżce gruntowej nad jez. Długim z udziałem pracowników ZDZiT oraz przedstawicielem Inżyniera Kontraktu praktycznie nic nie wniosła w wyjaśnienie odpowiedzialności za stan ścieżki, uprzejmie proszę o udostępnienie w formie elektronicznej następujących dokumentów, w trybie o dostępie do informacji publicznej:
  1. Projektu ścieżki nad jez. Długim
  2. Umowy z wykonawcą ścieżki.

Dokumenty proszę przesłać pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
Stosowne dokumenty zostały dnia 6.07.2018 r. przesłane wnioskodawcy na wskazany adres mailowy, za pośrednictwem platformy WeTransfer.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.214.2018 Wniosek - ścieżka gruntowa nad jez. Długim
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-09 14:45:10
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-07-03
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-13 08:11:58