UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.213.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - treść stadium wykonalności dla projektu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-07-04

Data odpowiedzi: 2018-07-10

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  1. Treść stadium wykonalności dla projektu "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna" w formacie PDF lub DOC.

Treść odpowiedzi:

Wnioskodawca otrzymał studium wykonalności dla projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Olsztyna” pocztą elektroniczną.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.213.2018 Wniosek - treść stadium wykonalności dla projektu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-09 10:40:37
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-07-04
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-12 08:51:10