UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.212.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - funkcjonowanie Aquasfery w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2018-07-05

Data odpowiedzi: 2018-08-08

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące funkcjonowania Aquasfery w Olsztynie:
  1. Jaki był łączny koszt budowy parku wodnego?
  2. Czy środki przeznaczone na budowę parku wodnego pochodziły w całości z budżetu gminy?
  3. Jeśli na budowę parku wodnego pozyskano środki zewnętrzne, proszę o podanie ich źródeł i wielkości.
  4. Proszę o podanie, jaki był łączny koszt utrzymania parku wodnego w roku 2016 i w roku 2017 z wyszczególnieniem poszczególnych lat.
  5. Proszę o podanie kwot dofinansowania z budżetu gminy do utrzymania parku wodnego w roku 2016 i 2017 z wyszczególnieniem poszczególnych lat.
  6. Proszę o podanie jakie były przychody z tytułu sprzedanych biletów i karnetów w roku 2016 i 2017, z wyszczególnieniem poszczególnych lat.
  7. Proszę o podanie ilości osób korzystających z parku wodnego w roku 2016 i 2017, z wyszczególnieniem poszczególnych lat.

Odpowiedzi na ww. pytania proszę przesłać w formie elektronicznej.


Treść odpowiedzi:
DOC, 82 KB metryczka
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.212.2018 Wniosek - funkcjonowanie Aquasfery w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-06 15:03:29
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2018-07-05
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Daniel Rudszewski
Data modyfikacji: 2018-08-09 12:08:28