UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.211.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pochodzenie źródeł finansowania inwestycji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-07-03

Data odpowiedzi: 2018-07-10

Treść wniosku:
Dotyczy: realizacji budowy infrastruktury technicznej (budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg i przejść pieszych, oświetlenia i odwodnienia ulic) dla terenu stanowiącego ciąg komunikacyjny w Olsztynie, obręb 160, działki nr 2/8, 2/60, 2/62 i 43.
Proszę o skonkretyzowanie odpowiedzi w kwestii pochodzenia źródeł finansowania inwestycji. Interesuje mnie przede wszystkim zagadnienie, kiedy, w jakich okolicznościach, na podstawie jakich dokumentów/wniosków i przez kogo w/w działanie (projekt wraz z wykonaniem) zostało sfinansowane oraz ile finalnie kosztowało."
Ewentualnie proszę o potwierdzenie wyliczonego przeze mnie stosunki finansowania przedsięwzięcia:
Środki z budżetu Gminy Olsztyn oraz środki unijne, tj. 2 378 000,14 zł
Środki będące wkładem własnym mieszkańców, tj. 349 126,00 zł.
I zadziwiająca konstrukcja porozumienia z wykonawcą nawierzchni na działce obr. 160 nr 2/8 i 42/37 w zamian za przekazanie prawa własności działki obr. 160 nr 42/37. Domyślam się, że przekazanie nastąpiło w związku z działaniami osoby zbywającej nieruchomość w tym obszarze.
Proszę p udzielenie informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 257,05 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.211.2018 Wniosek - pochodzenie źródeł finansowania inwestycji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-06 08:17:05
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-07-03
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-19 09:22:51