UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.210.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - podesty ogródków letnich

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-07-04

Data odpowiedzi: 2018-07-06

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wnoszę o:
  1. Udostępnienie informacji publicznej tj. treści zgody Prezydenta na pozostawienie podestów ogródków letnich na okres jesienno-zimowy 2017-2018 a także wniosków właścicieli ogródków letnich o wyrażenie zgody Prezydenta na pozostawienie podestów. Dodatkowo proszę o udostępnienie aneksu do umowy nr 52/17/M z dnia 27 lipca 2017 roku dotyczącego zmiany essentiala negotti umowy, jakim jest § 4 ust. 1 niniejszej umowy dotyczący obowiązków dzierżawcy po upływie okresu trwania umowy (z uwagi na niewywiązanie się przez dzierżawcę ze wspomnianego obowiązku),
  2. Udostępnienie informacji publicznej, tj. udzielenie informacji dotyczących przeprowadzenia przez Prezydenta niezbędnych konsultacji z odpowiednimi organami zajmującymi się ochroną środowiska, nadzorem budowlanym oraz konserwacją zabytków (w zakresie udzielonej zgody) z uwagi na usytuowanie dzierżawionego ogródka letniego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr LV/747/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku na terenie, otaczającej Stare Miasto, Zieleni Parkowej tj. miejsca szczególnie chronionego przed negatywnym wpływem działalności człowieka,
  3. Udostępnienie informacji publicznej tj. protokołu przekazania terenu (obręb nr 64, cz. dz. nr 126/15 o pow. 230 m2) po zakończeniu korzystania z niego, do którego sporządzenia zobowiązany był dzierżawca terenu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 113,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.210.2018 Wniosek - podesty ogródków letnich
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-06 07:39:24
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-07-04
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 10:17:15