UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.209.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba uczniów i liczba oddzialów w szkołach publicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-07-03

Data odpowiedzi: 2018-07-11

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
  1. Jak prezentują się liczby uczniów uczęszczających do szkół publicznych zlokalizowanych na terenie Olsztyna w roku szkolnym 2017-2018?
  2. Utworzenie jakiej liczny oddziałów zaplanowano w poszczególnych szkołach publicznych zlokalizowanych na terenie Olsztyna w roku szkolnym 2018-2019?

Zestawienia wspomnianych danych proszę dokonać w postaci tabelarycznej.

Wnioskowaną informację proszę przesłać pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 158 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.209.2018 Wniosek - liczba uczniów i liczba oddzialów w szkołach publicznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-04 14:49:12
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-07-03
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-07-12 08:15:02