UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.208.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - programy opłacalności inwestycji miejskich

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostra Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2018-07-02

Data odpowiedzi: 2020-08-18

Treść wniosku:

Powołując się na artykuł 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji w formie skanów czy opracowano programy opłacalności następujących inwestycji miejskich, zgodnych z metodologią analizy kosztów i korzyści (CBA – cost-benefit analysis):

1.  Linia tramwajowa w Olsztynie.

2. Zakole Łyny.

3. Rewitalizacja zajezdni Trolejbusowej.

4. Murawa na Stadion Stomil Olsztyn.

Jeśli tak, wnioskuję o udostępnienie raportów z tej oceny.
Jeżeli nie, w jaki sposób prognozowano opłacalność inwestycji?

Proszę o udostępnienie innych prognoz i analiz.
Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
DOC, 126.5 KB metryczka
PDF, 7,97 MB metryczka
PDF, 2,57 MB metryczka
PDF, 2,25 MB metryczka
PDF, 1,28 MB metryczka
PDF, 5,17 MB metryczka
, 10 MB metryczka
, 1,36 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.208.2018 Wniosek - programy opłacalności inwestycji miejskich
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-04 14:02:56
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2018-07-02
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-08-18 15:30:11