UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.207.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - lokalizacja publicznych nosników reklamowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-07-02

Data odpowiedzi: 2018-07-10

Treść wniosku:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP oraz zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie:

informacji o lokalizacjach publicznych nośników reklamowych należących i/lub zarządzanych przez Urząd, na których mieszkańcy mogą bezpłatnie umieszczać drobne ogłoszenia i informacje.

Odpowiedź proszę przekazać w formie np. skanów w pdf, nagranie w postaci pliku mp3 pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
PDF, 309,82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.207.2018 Wniosek - lokalizacja publicznych nośników reklamowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-04 10:26:20
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-07-02
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-12 13:40:02