UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.206.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - funkcjonowanie komunikacji miejskiej w latach 2009-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-07-02

Data odpowiedzi: 2018-07-18

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej (na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w zakresie: kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz przychodów z tytułu jej funkcjonowania, liczby przewiezionych przez nią pasażerów, nakładów jakie zostały poniesione na tabor oraz infrastrukturę komunikacji miejskiej oraz informacji o funkcjonowaniu  stref płatnego parkowania, uspokojonego ruchu oraz infrastruktury rowerowej w latach 2009-2017.

Uprzejmie proszę o przekazanie danych drogą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
PDF, 1,00 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.206.2018 Wniosek - funkcjonowanie komunikacji miejskiej w latach 2009-2017
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-04 08:42:24
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-07-02
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-18 10:16:31