UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.204.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zmiana organizacji ruchu przy ul. Abramowskiego w Olszynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-06-29

Data odpowiedzi: 2018-07-11

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą - w trybie dostępu do informacji publicznej - o wskazanie, czy obecnie toczy się jakieś postępowanie w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Abramowskiego w Olsztynie.
Proszę o przesłanie w/w informacji drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 258,69 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.204.2018 Wniosek - zmiana organizacji ruchu przy ul. Abramowskiego w Olszynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-03 13:26:40
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-06-29
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-12 13:33:03