UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.203.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa przy ul. Bałtyckiej 31A

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-29

Data odpowiedzi: 2018-07-04

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  1. Proszę o przekazanie mi treści pozwolenia na budowę nowo wybudowanego budynku w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 31A - podczas budowy na tablicy informacyjnej budowy widniała informacja, że budowany jest domek jednorodzinny, a obecnie są wynajmowane lokale, które są zgłoszone na stronie internetowej zajmującej się wynajmem lokali: booking.com.
  2. Proszę o informację jaka powinna być ilość powierzchni biologicznie czynnej działki przy ul. Bałtyckiej 31A w Olsztynie pozostawionej po wybudowaniu budynku i miejsc parkingowych i czy została ona zaprojektowana zgodnie z obowiązującym obecnie Planem Przestrzennego Zagospodarowania dla Osiedla nad Jeziorem Długim.
  3. Proszę o udzielenie mi informacji czy przy projektowaniu i budowie budynku przy ul. Bałtyckiej 31A w Olsztynie został spełniony warunek zawarty w obecnie obowiązującym Planie Przestrzennego Zagospodarowania dla Osiedla nad Jeziorem Długim: wskaźnik powierzchni zabudowanej - maksymalnie 30% powierzchni terenu inwestycyjnego.Treść odpowiedzi:
PDF, 1,05 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.203.2018 Wniosek - budowa przy ul. Bałtyckiej 31A
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-02 10:10:19
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-07-23 11:47:55